Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Urban Auto s.r.o. na ochranu dat na internetu. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Urban Auto s.r.o., Šikmá 1504, Most nebo na info@urbanauto.cz

Zásady ochrany dat na internetu
Společnost Urban Auto s.r.o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.
Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost Urban Auto s.r.o. a společnost Ford Motor Company, s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost Urban Auto s.r.o. pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.
Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání se společností FCE Credit, s.r.o.) nám v tom mohou zabránit.
Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Urban Auto s.r.o., Šikmá 1504, Most nebo na info@urbanauto.cz